Maataloudet ja kalataloudet

Tehokasta Biokaasuteknologiaa Maatiloille

Maataloudessa BGCNordic Oy:n biokaasuratkaisut tarjoavat tehokkaan tavan hyödyntää maatilan orgaanisia jätteitä. Energiatuotantomme tukee maatilojen itsenäisyyttä ja taloudellisuutta, vähentäen samalla ympäristövaikutuksia.


Vihreää Voimaa Kalatalouksille

Kalataloudelle tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja jätteen käsittelyyn ja energiantuotantoon. Biokaasureaktorimme auttavat jalostamaan kalatalouden sivutuotteet ja jätteet uusiutuvaksi energiaksi, edistäen näin kestävää vesiviljelyä.


Maanviljely ja Kasvitarhat

Uusiutuvaa Energiaa Kasvintuotantoon

BGCNordic Oy:n biokaasureaktorit ovat täydellisiä ratkaisuja myös maanviljelijöille ja kasvitarhoille. Ne mahdollistavat orgaanisen jätteen muuttamisen energiaksi ja luonnonmukaiseksi lannoitteeksi, mikä parantaa maan laatua ja kasvien kasvua.


Karjan- ja Hevosenhoito

Energiatehokkuutta Karjatalouteen

Karjataloudessa reaktorimme mahdollistavat tehokkaan hyödyntämisen lannasta ja muista orgaanisista jätteistä. Tämä lisää karjatalouksien energiaomavaraisuutta ja taloudellista hyötyä.

Hevosetkin Hyötyvät Biokaasusta

Hevostalouksille biokaasureaktorimme tarjoavat ainutlaatuisen ratkaisun hevosenlannan hyödyntämiseen. Energiantuotannon lisäksi prosessi tuottaa maanparannusaineita, jotka edistävät laadukkaampien laidunmaiden kehittymistä.