Teollisuus

Uusiutuvaa Energiaa Teollisuuden Sivuvirroista

BGCNordic Oy tarjoaa ratkaisuja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Meidän biokaasuteknologiamme mahdollistaa teollisuusjätteen muuttamisen arvokkaaksi energiaksi, mikä vähentää jätteen määrää ja parantaa ympäristön kestävyyttä.

Elintarvike- ja Juomateollisuuden Innovatiivinen Energianlähde

Elintarvike- ja juomateollisuudelle tarjoamme tehokkaita ratkaisuja orgaanisten jätteiden ja sivutuotteiden käsittelyyn. Biokaasureaktorimme tuottavat energiaa ja samalla puhdistavat teollisuuden jätevesiä, mikä edistää kestävää tuotantoprosessia.

Biomassan Tuottajat: Uusiutuvan Energian Mahdollisuudet

Biomassan tuottajille, kuten selluteollisuudelle, BGCNordic Oy:n teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Sellunvalmistuksen sivuvirrat voidaan muuttaa tehokkaasti biokaasuksi, mikä auttaa teollisuutta hyödyntämään resurssit kokonaisvaltaisesti ja vähentämään hiilijalanjälkeä.